Otwieramy firmę – jaki rodzaj opodatkowania

Ksiegowos Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Ksiegowos Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Zakładanie firmy łączy się z podejmowaniem wielu istotnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest dopasowanie formy opodatkowania. Jest ona związana z wyborem formy prawnej dla uruchamianej działalności gospodarczej, ponieważ nie wszystkie formy opodatkowania będą odpowiednie dla wybranej działalności. Kluczowe jest także przybliżone prognozowanie przychodów, które ułatwi ocenę najodpowiedniejszego sposobu opodatkowania, a także ulgi z jakich firma chce skorzystać.

POLSKIE FORMY OPODATKOWANIA

W Polsce obowiązują cztery formy podatkowe: podatek na ogólnych zasadach, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje wady i zalety, a dobór pomiędzy nimi może zaważyć na wysokości obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, dobrze jest skontaktować się z dobrym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w szerokim zakresie przed założeniem i w trakcie działania firmy. Prowadzenie księgowości jest niezbędne do funkcjonowania działalności gospodarczej, z tego powodu ten etap w trakcie zakładania firmy również jest niezmiernie ważny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najczęściej stosowaną z form w Polsce. Przyjmuje się, że jeśli firma nie zawiadomi o chęci korzystania z innej zasady podatkowej, automatycznie będzie zmuszona regulować swoje zobowiązania wobec państwa według tych reguł.

Podatek na ogólnych zasadach podzielono na dwie stawki: 18% – w przypadku, kiedy roczny dochód firmy ma mniejszą lub równą wartość 85 528 zł oraz 32% – kiedy dochód przekracza tę kwotę.

Dodatkowo, rozliczając się według tej formy firmie przysługuje prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodu, do czego wliczają się wszelkie wartości, zakupy oraz inwestycje, które są potrzebne, aby go uzyskać (np. materiały, komputery, maszyny). Co więcej można też pobierać ulgi podatkowe, rozliczać się wspólnie z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Ta forma pozwala na ubieganie się o kredyt podatkowy.

Wybierając taką formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pracę w tym zakresie ułatwia ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które sumiennie zadba o właściwą dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Dużą zaletą rozliczania podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od dochodów stawka podatkowa o wysokości 19%. Ten rodzaj rozliczenia przynosi korzyści, zwłaszcza jeśli dochody przedsiębiorstwa są znacznie wyższe niż 85 528 zł, co pozwala uniknąć opłacania podatku w drugiej, skali 32%, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą odbiera jednak możliwość odliczania i ulg podatkowych oraz rozliczania razem z małżonkiem. Firmie nie przysługuje też prawo do kredytu podatkowego.

Współpraca z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku trzeba prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję wartości, środków i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania przeznaczoną tylko dla firm kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z poprzedniego roku, nie może mieć większej wartości 250 000 euro. Stawki ryczałtu są podzielone zależnie od typu działalności o wysokości: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Firma ma możliwość skorzystania z ulg podatkowych i ma prawo do kredytu podatkowego, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Również niemożliwe jest rozliczenie razem z małżonkiem.

Pomimo tego, że nie ma potrzeby prowadzenia ksiąg podatkowych, ciągle niezbedna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy też zachowywać wszystkie dowody zakupu, a pod koniec roku musi zostać przeprowadzony remanent towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to rodzaj opodatkowania w formie ryczałtu. Wartość ryczałtu ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na bazie informacji takich jak: rodzaj i rozmiar wykonywanego zawodu, ilość zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, gdzie działa firma czy wiek podatnika. Tą wartość ustala się co roku. Z tego powodu ciężko przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnik ma prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od momentu otrzymania decyzji o stawce.

W przypadku karty podatkowej nie wolno korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie niezbędne jest przedstawianie faktur lub rachunków poświadczających wykonane usługi lub sprzedaż dla Urzędu Skarbowego.

JAKA FORMA OPODATKOWANIA BĘDZIE NAJLEPSZA ?

Decyzja o wyborze opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto przeanalizować szczegóły, aby na bazie przewidywanych dochodów, odpowiednio dobrać formę podatku do charakteru działalności. Istotnym aspektem tego wyboru, jest księgowość i kontakt z dobrym biurem rachunkowym. Każda z form ma odrębne wymagania, co do potrzebnych dokumentów i rozliczeń, dlatego rodzaj księgowości, też musi zostać dopasowany mądrze.

Poltax Toruń – usługi

Strona używa cookies
Ok