Usługi kadrowe i wyliczanie wynagrodzeń

Usługi kadrowe i wyliczanie wynagrodzeń - księgowość

Usługi kadrowe i wyliczanie wynagrodzeń - księgowość

Obsługa kadrowa i rozliczanie wynagrodzeń wykonywane przez biuro rachunkowe skierowane są do tych działalności, które mają pracowników. W ogólnym pojęciu są to wszystkie działania związane z zatrudnieniem oraz ludzkimi zasobami w przedsiębiorstwie, opierające się o wymogi prawa pracy i zasady ZUS. Bez znaczenia, czy przedsiębiorca zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Jeżeli w firmie pojawiają się pracownicy, obsługa kadr i naliczanie wynagrodzeń to sprawa konieczna, by firma dobrze się rozliczała. Usługi kadrowe skupiają się na dokumentacji pracowniczej, by wszystko było zgodne z aktualnymi ustawami prawa. W razie potrzeby biura rachunkowe czasami kontaktują się z Państwową Inspekcją Pracy, gdy przepisy są zawiłe lub błędnie interpretowane. Z kolei wyliczanie wynagrodzeń, czyli obsługa płac skupia się na przygotowywaniu list płac oraz wyliczaniu wysokości wynagrodzeń. Niezbędna jest tu też umiejętność tworzenia podatkowej dokumentacji oraz wiedza w zakresie obliczania składek.

Najczęściej przedsiębiorstwa korzystają z obsługi kadr i płac oferowanych przez biura rachunkowe, by nie przejmować się tym osobiście. Odpowiednie rozliczanie pracowników i gromadzenie dokumentów wymaga wiedzy na temat przepisów, dlatego lepiej jest zaufać księgowej.

Jakie działania tworzą zakres obsługi kadr i płac?

Obsługa kadr i płac to dział szczególnie rozwinięty. Biuro rachunkowe, które zajmuje się kadrami i płacami, zazwyczaj dodatkowo kształci się w tym kierunku. Celem księgowej jest troska, by wszelkie sprawy kadrowe prowadzone były w sposób właściwy oraz zgodny z prawem. Od chwili zatrudnienia pracownika, do chwili, kiedy z jakichkolwiek przyczyn odejdzie z firmy, Toruń biuro rachunkowe opiekuje się jego sprawami.

Najczęściej wykonywane usługi z zakresu kadr i płac obejmują:

Sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło – pracownik, który zostaje zatrudniony legalnie, zgodnie z prawem, musi zawrzeć z pracodawcą umowę. Na bazie rodzaju powierzonej pracy i ustaleń pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem ustalany jest dany typ umowy. Zadaniem biura rachunkowego jest sporządzenie odpowiedniej umowy, według ustaleń między stronami i w oparciu o właściwe prawne wymogi.

Kompletowanie akt osobowych pracownika – każda działalność, która ma pracowników, musi kompletować osobowe akta pracownika. W skład takich akt wchodzą różnego rodzaju dokumenty jak na przykład umowy o pracę, aneksy , świadectwa pracy oraz inne. Biuro rachunkowe Toruń troszczy się o to, aby wszystkie te akta zawsze były kompletne.

Wyliczenia z ZUS, sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS – każda działalność ma obowiązek rozliczać się z ZUS, a taka, jaka posiada pracowników ma obowiązek też rozliczać składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne czy Fundusz Pracy. Poprzez takie wyliczenia, właściciel firmy wie, jak wysokie składki ma obowiązek wpłacić w swoim imieniu oraz zatrudnionych pracowników. Obok tych wyliczeń zwykle biuro rachunkowe przygotowuje wymagane deklaracje i przekazuje je do ZUS.

Przygotowywanie świadectwa pracy – ten dokument z reguły przygotowywany jest w chwili, gdy pracownik opuszcza firmę. Wymogiem jest wydanie takiego dokumentu odchodzącemu pracownikowi. Świadectwo pracy zawiera dane takie jak okres zatrudnienia w firmie, , a także o przyczynach zwolnienia z pracy. Sporządzanie świadectwa pracy również leży w zakresie usług kadrowo płacowych i jest wykonywane przez księgową.

Sporządzanie listy płac, wyliczanie kwoty wynagrodzeń

Wyliczanie wynagrodzeń oznacza nie tylko samo wyliczanie wysokości wypłaty dla pracowników. Co miesiąc biuro rachunkowe wykonuje też listę płac pracowników, która obejmuje szersze dane w tym zakresie. Taka lista płac jest dokumentem opisującym wynagrodzenie brutto i netto, opisuje kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, chorobowe i Fundusz Pracy. Biuro rachunkowe Toruń dodaje także informacje o urlopach oraz nieobecnościach np. z powodu choroby. Lista płac oraz wyliczanie wynagrodzeń łączy się także z naliczaniem zaliczek na dochodowy podatek. Przy wyliczaniu wynagrodzeń ważna jest terminowość. Termin wypłaty jest ustalany umownie, ale z reguły następuje nie później niż 10 dnia kolejnego miesiąca. By pracownicy otrzymali wypłatę, księgowa musi z wystarczającym wyprzedzeniem przygotować potrzebne listy oraz wykonać rozliczenia.

Dlaczego warto przekazać sprawy kadr i płac księgowej?

Liczba zasad i przepisów, które obowiązują w księgowości dla wielu przedsiębiorców już jest powodem, dlaczego opłaca się wybrać usługi rachunkowe Toruń. Wyliczanie wynagrodzenia oraz tworzenie pracowniczej dokumentacji, też jest dość trudne, zważywszy na to, że kadra biura rachunkowego przeważnie musi mieć specjalnie szkolenie, aby móc wykonywać obowiązki dotyczące pracowników. Powierzając obsługę kadr i płac księgowej, właściciel przedsiębiorstwa zaoszczędzi czas i nerwy oraz zyska pewność, że usługę wykona właściwa osoba. Biuro rachunkowe wykorzystuje umiejętności, by wszystko było przygotowane prawidłowo i w terminie, żeby klienci unikali niepotrzebnego stresu. Trzeba tylko podjąć współpracę z biurem rachunkowym z doświadczeniem.

Toruń księgowość

Strona używa cookies
Ok