Adwokat – Prawo karne i wykroczenia

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat trudniący się prawem karnym ma wiele zadań, jakie zobowiązują do roztropności oraz rzetelności. Godne reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi stanowi priorytet jego działań. Każda ze spraw, w której ktoś jest oskarżony lub podejrzany o naruszenie praw zawartych w kodeksie karnym oraz innych ustawach należy do szerzej pojmowanych spraw karnych. Można je posortować na kilka mniejszych kategorii, które określają rodzaje wykroczeń: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykroczeniowe i wykonawcze. Należy jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są rozstrzygane według takich samych zasad i żadna nie jest wyjątkiem.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to przestępstwa, z którymi adwokaci spotykają się najczęściej. W tej kategorii znajdują się przestępstwa, jakie mają znaczny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Zwykle są to wykroczenia związane z ruchem drogowym, na przykład prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo kolizje, w których adwokaci zapewniają pomoc sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci trudnią się też sprawami tyczącymi się posiadania narkotyków, a także kradzieży, wyłudzeń, oszustw albo fałszerstw – również w przypadku dokumentów, pieniędzy, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy karne, wyrządzają znaczącą krzywdę wobec osób poszkodowanych, to znaczy mają negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne oraz bezpośrednio na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, przestępstwa seksualne, a także morderstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najlżejsze powszechne sprawy karne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne należą do bardziej złożonych spraw, dlatego że dotyczą wykroczeń w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć zły wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci podejmując się spraw ze sfery gospodarki pośród innych działań reprezentacyjnych, dbają także o to, żeby procedury sądowe w jak najmniejszym stopniu rzutowały na renomę, pozycję oraz interesy firm. Karne sprawy gospodarcze dotyczą w głównej mierze finansów, a także wszystkich czynności wpływających na szkodę spółki. Największą szkodę dla przedsiębiorstw mogą wywoływać wszelkiego rodzaju oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Zwykle realizowane przez kancelarię adwokacką postępowania dotyczą również malwersacji finansowych – w tym również internetowych oraz czynnego lub biernego łapownictwa, szczególnie gdy ma przekonywać do działań na szkodę spółki. Pomoc prawna jest też dostępna w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zwykle skarbowe sprawy karne są skutkiem niepoprawnego wykonywania rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń często nie wynika z niewiedzy, a ze celowych działań. Prawo karne oddaje się w głównej mierze nielegalnymi praktykami firm, ale jest również zasadne , gdy sprawy są kierowane przeciwko niewinnym jednostkom w celu wyrządzenia szkody oraz ze względu na dokładny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest szczególnie potrzebny, gdy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Również gdy w trakcie postępowań kontroli skarbowej zostaną udowodnione zarobki z nieujawnionych źródeł. Zdarza się także, że drogą sądową należy dopominać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne dotyczą osób, które wcześniej zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą w związku z tym wykonać określone czynności. Są to zatem sprawy powiązane z formą oraz kryteriami odbywania wyroku oraz zapłatą grzywny albo wykonywaniem obowiązków, określonych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w zabieganiu o korzystniejsze warunki kary. Najczęstszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy obejmujące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, przedterminowego zwolnienia warunkowego albo przerwy w podawaniu się karze pozbawienia wolności. Zwykle skazani również starają się o orzeczenie kary łącznej w przypadku, jeśli dokonanych zostało więcej wykroczeń przed poznaniem wyroku albo zmianę sposobu odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Zdarzają się również przypadki, gdy osadzony żąda rekompensaty od aresztu śledczego, jeśli jego zdrowie uległo pogorszeniu z uwagi na złe warunki w celi. Adwokat może także osiągnąć rozłożenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej wliczają się do kategorii wykroczeniowych spraw karnych. Pomimo to rezulataty takich działań mogą być dla sprawców znaczące i zawierać takie konsekwencje karne jak na przykład: zakazy zajmowania pewnych stanowisk, spędzania czasu w określonych miejscach albo kierowania pojazdów. Zazwyczaj zaliczane są tu również wszelkie kolizje i zdarzenia drogowe, choć z reguły są to mniej poważne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mają do czynienia w tym zakresie z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, uszkadzaniem mienia prywatnego i publicznego oraz ze śmieceniem. Karne sprawy wykroczeniowe to również nieprzepisowe pozbywanie się odpadów, permanentny brak dowodu osobistego albo prowadzenie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Takie sprawy, choć mają niższą negatywna wartość podlegają tak samo rzetelnej pracy adwokata, jak w przypadku innych przestępstw.

Strona używa cookies
Ok