Obowiązek alimentacyjny – wynajmij skutecznego adwokata

prawnik Toruń obowiązek alimentacyjny kancelaria

prawnik Toruń obowiązek alimentacyjny kancelaria

Alimenty na dziecko – komu przysługują i jak je uzyskać?

Powinnością wszystkich rodziców jest utrzymanie dziecka aż do momentu ukończenia przez nie 18 lat, a w przypadku dzieci nieuleczalnie chorych obowiązek ów nie wygasa właściwie nigdy. Póki dziecko absolutnie nie jest w stanie utrzymać się samo, więc dostarczyć sobie wszelakich nieodzownych środków do życia, to właśnie rodzice są zobowiązani wypełniać tenże obowiązek. Jedynie w sytuacji, kiedy kapitał dziecka jest wystarczający oraz powinien mu zapewnić niezbędne rzeczy, wówczas rodzice absolutnie nie są zobowiązani płacić na nie alimentów. Niezdolność dziecka do indywidualnego utrzymania się jest kluczowym pretekstem zatwierdzania poprzez sąd alimentów.

Bez wątpienia na samym wstępie rzecz wygląda tak, iż jedno z rodziców wędruje do jednej z Kancelarii Adwokackich w Toruniu oraz prosi o pomoc przy konstruowaniu pozwu o rozwód oraz o reprezentowanie podczas rozpraw. Dopiero w następnej kolejności na jednego z byłych współmałżonków są narzucane alimenty.

Zobowiązanie alimentacyjne trwa od momentu urodzenia dziecka aż do czasu, gdy będzie ono mogło żyć bez pomocy. Usamodzielnienie się nie jest równoznaczne z ukończeniem 18 lat i dostaniem dokumentu tożsamości. W rzeczywistości żaden kodeks nie informuje jaka jest granica wieku, bo każdy przypadek musi obligatoryjnie być przestudiowany indywidualnie. Punktem odniesienia na pewno jest przyjście ojca do kancelarii notarialnej w kwestii niewypłacania alimentów, bowiem był on przekonany, iż ukończenie przez córkę 18 lat jest równoważne z końcem ich regulowania. W toku rozmowy okazuje się jednak, że niepełnoletnie dziecko się uczy czy ma umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz przenigdy nie będzie w stanie się uniezależnić wskutek skomplikowanej choroby, przykładowo fizycznej.

W jakich sytuacjach rodzice nie są zwolnieni z płacenia alimentów?

Istnieje co najmniej kilka okoliczności, jakie bynajmniej nie uwalniają rodziców z ciężaru wypłacania alimentów. Jedną z nich są zaślubiny (bądź zamęście) z jednoczesną niemożliwością autonomicznego zarabiania na siebie. Niewątpliwie w pierwszej chwili małżonkowie się wspierają we wszystkich istotnych sprawach, więc jeśli którekolwiek spośród nich zarabia dużo i jest w stanie współmałżonka utrzymać, wówczas rodzice wcale nie muszą już wspomagać dziecka. Jeśli jednak spotykamy się z sytuacją odwrotną – małżonek wcale nie jest w stanie zabezpieczyć bytu obojgu – wówczas rodzice mają obowiązek pomóc. Niekiedy okoliczność jest natomiast tak skomplikowana, iż rada fachowej kancelarii jest wręcz nieunikniona.

Alimenty muszą wypłacać rodzice na swoje niewidome dziecko, jakie nie może indywidualnie na siebie zarabiać. Ma inwalidztwo konkretnej grupy albo orzeczenie ZUS-u o niezdolności do pracy. I nie ma w tym miejscu znaczenia powód opisanego stanu rzeczy, np. kiedy córka nadużywa alkoholu bądź zażywa twarde narkotyki. Innymi słowy, dziecko z nieuleczalną niedyspozycją fizyczną bądź umysłową muszą utrzymywać matka i ojciec. Czasami do prawników z Torunia przychodzą rodzice, którzy wcale nie planują chorego dziecka „żywić” i działają w taki sposób – naturalnie ironicznie – żeby nie spłacać alimentów oraz uwolnić się od obowiązku.

Dojrzałe dziecko powinno otrzymywać alimenty również wtedy, kiedy skończyło 18 lat, nie chodzi do szkoły, nie podjęło pracy i krótko mówiąc nie potrafi znaleźć pracy. Jeżeli pragnie uzyskać alimenty od swoich rodziców, musi bezwzględnie dowieść, iż jego sytuacja życiowa jest fatalna, np. żyje w ubóstwie.

Alimenty nie ulega wątpliwości zdobędzie każde dziecko, które kontynuuje naukę, np. w szkole policealnej bądź na uniwersytecie. Tak naprawdę, tak długo jak dziecko pobiera naukę, matka i ojciec są zobowiązani płacić alimenty. Wygaśnięcie zobowiązania alimentacyjnego ma miejsce dopiero w jednej sytuacji – gdy córka, mimo iż chodzi do szkoły – może samo się utrzymać.

Alimenty – kiedy nie trzeba ich płacić?

Oboje rodzice absolutnie nie powinni regulować alimentów w takiej sytuacji, kiedy dziecko ma takie zarobki, że może opłacić całościowe koszty życia, przykładowo spłacić mieszkanie, wyżywienie, Internet i pozostałe niezbędne do właściwego funkcjonowania rzeczy. Dochodem nie musi obowiązkowo być w takim przypadku tylko zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, lecz również renta socjalna, stypendia pozyskiwane na uniwersytecie czy wpływy osiągane przez pracujące rodzeństwo. Częstokroć w rezultacie antagonizmów z którymś z rodziców dochodzi do rozprawy w sądzie. Syn zatrudnia jednego z adwokatów z Torunia oraz rywalizuje z rodzicami, bo posiada zatrudnienie w wymiarze 1/6 etatu i nie ma właściwie środków do normalnego funkcjonowania.

Pokrywanie alimentów przez jednego z rodziców gaśnie w niektórych okolicznościach przed uzyskaniem przez dziecko dorosłości, jednak nadmienione okoliczności są wyjątkowo rzadkie. Dziecko musi ukończyć szkołę i zyskać fach, dzięki któremu będzie miało szansę zapewnić utrzymanie mówiąc w skrócie nie tylko sobie, ale również bliskiej rodzinie.

To trzeba wiedzieć

Wielkość alimentów jest uzależniona od wielu istotnych składników: usprawiedliwionych potrzeb dziecka, alternatyw zarobkowych rodziców, zdolności materialnych rodziców, zakresu finansowania – bierze się tutaj pod uwagę osobiste poczynania rodzica w kwestii zapewnienia bytu dziecku.

Jeśli zajął Cię ten materiał, planujesz dowiedzieć się dużo więcej o poradnictwie prawnym i innych usługach świadczonych przez mecenasów, wejdź w odsyłacz obok – Prawnik Toruń – a na pewno znajdziesz rzeczywiście to, czego poszukujesz.

Strona używa cookies
Ok