Pranik do rozwodu

Najważniejsze informacje o sprawie rozwodowej

Co właściwie będzie toczyło się podczas procesu sądowego? I czy trybunał wymierzy w naszą stronę tylko krępujące zapytania? W jaki sposób przyszykować się do procesu, by uzyskać rozwód? Ruszmy od tego, iż dziś rozprawy rozwodowe bynajmniej nie są niczym niezwykłym. Masa ludzi po dłuższym czasie dostrzega swój błąd, który popełnili w sprawie wyboru drugiej połówki. W szeregu przypadków współmałżonek oszukuje, nadużywa trunku bądź innych używek czy zamęcza psychicznie. W niniejszej okoliczności każdy z nas ma prawo złożyć pozew o rozwód oraz wypatrywać pomyślnego wyroku trybunału. Wyczekiwanie na holu sądowym na otwarcie rozprawy przypuszczalnie jest wyjątkowo stresujące. W ogóle nie ma się jednakże czego bać. Trzeba mieć podstawową wiedzę na temat tego, kto oraz o co będzie właśnie na niej pytał. Jeżeli czujemy, iż samodzielnie właściwie nie damy sobie rady, należałoby w takiej sytuacji udać się do adwokata rozwodowego, który po pierwsze pomoże nam zgromadzić kompletne nieodzowne dokumenty.

Rozprawę w kwestii rozwodu prowadzi zwyczajowo trzech sędziów, z czego środkowy jest sędzią przewodniczącym, natomiast dwaj na dwóch przeciwległych końcach – to sędziowie ławnicy. Proces będzie toczyło się bez uczestnictwa publiczności, więc z wyjątkiem sędziów, partnerów oraz powierników nikogo ponadto absolutnie nie powinno być podczas tego wydarzenia. Nie musimy się więc kłopotać tym, że przyjaciółka z firmy dowie się za dużo o naszym pożyciu małżeńskim lub o tym, co właściwie stało się z naszymi małoletnimi dziećmi. Pozostałymi szczeblami postępowania są: rozpytywanie małżonków, przesłuchiwanie najbliższych, przesłuchanie stron oraz w końcu – wydanie werdyktu.

Jakie pytania sąd zadaje podczas rozprawy?

Na pierwszej sprawie rozwodowej trybunał przeważnie startuje od zadawania ogólnych zapytań. Czy partnerzy prowadzą obopólnie dom? (jeżeli nie, wówczas sędzia pyta od kiedy tak się dzieje); jak konkretnie wygląda sytuacja z dziećmi? (oraz czy osiągnęły pełnoletność, kto aktualnie sprawuje nad nimi opiekę, jeśli matki bądź ojca w wymienionym gospodarstwie w ogóle nie ma); czy zawczasu toczyły się względem któregoś z partnerów rozprawy dla rodzin? I czy występuje w ogóle jakakolwiek możliwość na uratowanie małżeństwa? Po owych zapytaniach trybunał przechodzi do odpytania świadków. Potrafi to zrobić na wczesnej rozprawie lub dopiero na nowej. W pierwszej kolejności przesłuchiwani są przyjaciele strony powodowej, natomiast później – strony pozwanej. Od liczby świadków wydarzeń zależy suma postępowań, natomiast każda ze stron może zadawać im pytania. Jeśli małżonkowie i świadkowie zostaną już przesłuchani, wówczas trybunał przechodzi do przesłuchania małżonków. Mają sposobność oni opisać swój punkt widzenia, odnieść się do tego, co właściwie ogłosił któryś ze świadków wydarzeń lub sam współmałżonek.

W jakiej sytuacji sąd może nie orzec rozwodu?

  • Wówczas, kiedy ucierpiałoby na wyroku szczęście dziecka, nade wszystko nieletniego
  • Byłoby to w niezgodzie z regułami współżycia społecznego
  • Rozwodu pragnie wyłącznie winowajca współmałżonek, przykładowo ten który dopuścił się zdrady (drugi małżonek jest zobowiązany zaprezentować akceptację na rozwód)

Wszystko może przyspieszyć adwokat rozwodowy

W sporej ilości kwestiach ma możliwość pomóc nam adwokat, nade wszystko jeśli planujemy, aby trybunał orzekł winę którejkolwiek ze stron za rozkład związku małżeńskiego. Mamy szansę się również do niego udać wówczas, gdy: strony posiadały łączny dobytek, natomiast jedno z nich ma działalność gospodarczą w okresie upadłości; zamierzamy, by zostały zasądzone alimenty na drugiego współmałżonka lub na niepełnoletnie dzieci; zamierzamy mieć wyłączną kontrolę rodzicielską lub zamierzamy pozostałej stronie zredukować stosunki z dzieckiem; sytuacja wymaga orzeczenia metody wykorzystywania ze wspólnego mieszkania, jego podziału lub daniu go jednemu z współmałżonków; trzeba zawyrokować rozdział całkowitego majątku. Adwokat ma możliwość nas poratować nie wyłącznie w przypadku rozwodu, wręcz przeciwnie – także w czasie separacji. Trzeba wspomnieć, iż rozwód oraz separacją oznaczają dwie odmienne kwestie, które owszem są zbieżne, ale różnią się konsekwencjami. Osąd sędziego o rozwodzie działa w taki sposób, iż małżeństwo przestaje trwać. W sytuacji separacji małżeństwo w dalszym ciągu istnieje formalnie. Osoby, które postawiły na separację, z jakiś powodów bynajmniej nie chcą zdecydować się na rozwód, przykładowo jeśli są nabożne lub posiadają na wychowaniu niedorosłe dzieci. Występuje także coś jedynego w swoim rodzaju, jak separacja rzeczywista, w jakiej mąż oraz żona obcują oddzielnie, zatem nie zajmują tego samego lokalu.

O czym warto pamiętać?

Obowiązkowo powinniśmy mieć w teczce wszystkie dowody obciążające drugą stronę, jeśli zależy nam na orzeczeniu wyłącznej winy. Mogą to być zdjęcia, krótkie wiadomości telefoniczne, wiadomości elektroniczne bądź filmy. Musimy pokazać, iż współmałżonek, przykładowo dopuścił się zdrady lub nadal nadużywa napojów wysokoprocentowych. Jeśli staniemy przed sędzią bez jakichkolwiek dowodów w niniejszej sprawie (lub bez świadków wydarzeń) zdobycie rozwodu potrafi trwać niezmiernie długo. Orzeczenie sędziego będzie bazowało na przepytaniu małżonków i świadków wydarzeń. Jeżeli potrzebujesz solidnego prawnika, to wejdź w owy odnośnik – Adwokat rozwodowy

Strona używa cookies
Ok