Testament

Formy testamentu i jego kryteria

Przygotowanie testamentu ma na celu oddanie swojego dobytku jako następstwo śmierci. Testament jest dokumentem, w którym wymienia się wybrane osoby, jakie uzyskają spadek. Żeby był on pełnomocny musi realizować parę wymagań zawartych w prawie spadkowym. Głównie osoba zamierzająca spisać testament, musi mieć zdolność czynności prawnych oraz spisać go bez pośredników przy absolutnej świadomości czynu. Testament skutkuje dopiero w momencie otwarcia spadku, to znaczy po śmierci testatora. W innych okolicznościach podzielnie dobytku na bazie testamentu jest niemożliwe. Według przepisów testator ma prawo spisać testament w trzech formach, ale w przypadku każdej z nich należy zachować opisane prawem warunki.

Formy testamentu

Testament własnoręczny – w tej formie testator musi spisać pełną treść testamentu odręcznie oraz uzupełnić go pełną datą oraz podpisem. Bardzo istotne jest, aby z treści jasno można było stwierdzić, jakim osobom oddany zostanie majątek oraz w jakiej części, jeżeli np. zostanie podzielony pomiędzy większą liczbę osób. W takiej formie niedopuszczalny jest wydruk z komputera.

Testament ustny urzędowy – sporządza się go zazwyczaj jako akt notarialny. Z doświadczenia notariuszy wynika, że warto jest zdecydować się na tę formę testamentu, nie tylko z uwagi na to, że notariusz zadba o poprawność testamentu. Testamenty własnoręczne są przeważnie podważane, kiedy dochodzi do kłótni pomiędzy spadkobiercami. Przygotowanie testamentu u notariusza gwarantuje, że dokument będzie zgodny z wymogami . Zapisuje się go w towarzystwie dwóch świadków, którzy tak jak testator oraz notariusz składają podpisy poświadczające zapisanie testamentu. Innym dowodem jest także protokół zapisywany w czasie spotkania.

Testament ustny szczególny – obowiązuje tylko wtedy, kiedy istnieje ogromne prawdopodobieństwo nagłej śmierci testatora. Tyczy się to okoliczności wyjątkowych np. wojny, ciężkiej choroby, epidemii. Tego rodzaju testament może być sporządzony w równoczesnej obecności trzech świadków oraz musi być spisany, a następnie podpisany przez co najmniej dwóch świadków.

Istotne jest także to, że każdy testament będzie nieważny jeżeli testator przygotuje go zmuszony albo w wyniku błędu, czyli jeżeli nie będzie spisany świadomie oraz z w własnej woli. Co więcej testament określa wolę tylko jednej osoby, z uwagi na to nie może być spisany przykładowo przez małżonków wspólnie.

Sporządzenie testamentu u notariusza w kancelarii notarialnej przynosi korzyści

Notariusz ma za zadanie nie zgodzić się na zapis testamentu jeżeli tylko podejrzewa, że testator oświadcza wolę zmuszony albo nie jest w pełni świadomy swojego czynu. Gdy nie ma w tej kwestii żadnych wątpliwości, na równi z bazową zaletą – gwarancją, że spisany u notariusza testament jest zgodny z prawem oraz ważny, znajdujemy także inne zyski płynące ze spisania testamentu u notariusza.

Dzięki pomocy notariusza przygotowanie testamentu nie powinno być skomplikowane, a ponadto jego treści będą czytelne oraz nie wzbudzą wątpliwości pod względem woli testatora. Testament w formie aktu notarialnego będzie trudniejszy do podważenia w przypadku kłótni pomiędzy spadkobiercami oraz osobami trzecimi, jakie nie zostaną zapisane w testamencie.

Ponadto, warto pamiętać, że wszelkie akty notarialne przygotowane u notariusza muszą zostać w kancelarii notarialnej. Wszystkie osoby uczestniczące otrzymują tylko odpis. To oznacza, że oryginał przechowywany jest bezpiecznie i nawet kiedy odpis ulegnie zniszczeniu albo zgubi, bez większych trudności można uzyskać kolejny u notariusza.

Przygotowanie testamentu u notariusza umożliwia także umieszczenie go w Rejestrze Testamentów. To baza danych, w której spadkobiercy mogą odszukać informację, w jakiej kancelarii notarialnej znajduje się testament, gdzie zostali uwzględnieni. W Rejestrze nie znajdą treści testamentu, a informacja o tym, że konkretna osoba w ogóle przygotowała testament nie może zostać ujawniona do jej śmierci. Rejestr zaledwie pomaga odkryć miejsce testamentu, a sam zapis jest bezpłatny, własnowolny i zawsze można z niego zrezygnować.

Czy poprzez testament można przekazać komuś konkretną rzecz?

Przekazanie konkretnej rzeczy majątkowej jest dostępne tylko na podstawie testamentu w formie aktu notarialnego i jedynie w formie zapisu windykacyjnego. Wykorzystując taki zapis u notariusza, zyskujemy możliwość przekazania przedmiotu majątkowego (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), prawo majątkowe zbywalne, a nawet przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne. Istotne jest, aby w chwili otwarcia spadku ten konkretny przedmiot należał do spadkodawcy, w przeciwnym razie taki zapis będzie nieważny.

Jak odwołać testament?

Pełnomocnym testamentem jest ten spisany jako ostatni, z uwagi na to najłatwiejszym sposobem na odwołanie dokumentu, jest zapisanie nowego. W aktualnym testamencie przygotowanym u notariusza, uwzględnia się unieważnienie wcześniejszego. Jeśli nie będzie tego wskazania nowy testament odwołuje poprzedni o tyle, o ile nie są ze sobą zgodne. Unieważnić można także poprzez zniszczenie testamentu albo pozbawienie go cech, od których zależy jego ważność. Testament zostać unieważniony tylko częściowo albo w całości.

www.notariusze-torun.eu

Strona używa cookies
Ok