Jakie funkcje pełni notariusz?

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz jest zawodem wymagającym precyzji i ogromnej wiedzy prawnej. Fundamentalnym zadaniem każdego notariusza jest chronienie interesów prawnych, oraz przeciwdziałanie powstawaniu sporów na tle rozmaitych sytuacji życiowych. Notariusz jest zatem głównym nadzorcom litery prawa, troszcząc się o spokój prawny swoich Klientów.

Notariusz oprócz tak tradycyjnych działań jak spisywanie aktów notarialnych zajmuje się również innymi rzeczami, takimi jak choćby przechowywanie dokumentów o dużej wartości. Spora liczba z nas zapewne twierdzi, że kancelaria notarialna to placówka z regałami pełnymi książek i mahoniowym biurkiem za którym przesiaduje doświadczona Pani Notariusz. Dziś taki wizerunek kancelarii notarialnej jest już historią, ponieważ rosnąca liczba notariuszy spisuje dokumenty na komputerach, trzymając wszelkie akta i umowy na urządzeniach cyfrowych. Tak, notariusze to niezwykle praktyczni urzędnicy, którzy ułatwią Tobie wiele codziennych czynności, jak na przykład kupno mieszkania.

W dalszej części tekstu dowiesz się jakie czynności pełni każdy notariusz i co należy do najważniejszych zadań notariusza.

Kim jest notariusz?

W zamierzchłych czasach notariusz zwany był regentem. Osobistość ta odpowiedzialna była za sprawowanie władzy w imieniu króla w trakcie jego nieobecności. Niewątpliwie teraz notariusze specjalizują się w czymś zupełnie odmiennym, ale pewna grupa ich zadań jest bezpośrednio scalona z działalnością państwa. Choćby rejestrowanie aktów notarialnych potwierdzających nabycie własności określonej posiadłości.

Co należy zrobić, aby zostać zdolnym do pracy notariuszem. Jest to dosyć skomplikowany proces, choć co rocznie dużo osób uzyskuje nominację na tą pozycję. Każdy kto chce stać się urzędnikiem notarialnym powinien najpierw zrealizować studia na kierunku prawo. Kolejnym warunkiem jest ukończenie aplikacji notarialnej, która trwa 3,5 roku i zakończona jest formalnym egzaminem z wiedzy na temat zawodu notariusz. Po skończonej aplikacji, konkretna osoba zostaje powołana notariuszem przez Ministra Sprawiedliwości, który wyznacza siedzibę kancelarii.

Notariusze nie są, jak spora liczba osób twierdzi, funkcjonariuszami publicznymi. Korzystają jednak z zespołu uprawnień publicznych, między innymi z szczegółowej ochrony osobistej. Każdy aspekt działania notariusza jest uregulowany w dokumencie prawnym prawo o notariacie. Warto podkreślić, że cennik usług notariusza są określone prawnie. Jest to taksa notarialna

Jakie funkcje pełni notariusz?

Jak już nadmieniliśmy służba notariusza jest dokładnie opisana w akcie prawnym prawo o notariacie. Co to implikuje? Notariusz nie może świadczyć innych czynności, niż te wypisane w rzeczonej ustawie. Wykaz zadań notariusza jest ścisły, zatem prosto jest wymienić czym konkretnie zajmują się jednostki piastujące taki urząd.

Oto szczegółowa lista czynności notarialnych:

  • przygotowywanie aktów notarialnych – akt notarialny to dokument państwowy, który może być sporządzony wyłącznie przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem szczególnym, gdyż potwierdza oświadczenie woli i jest dowodem na wykonanie pewnych czynności prawnych. Niektóre regulacje narzucają formę aktu notarialnego dla legalności pewnych czynności prawnych, takich jak na przykład umowa stwierdzająca własność n nieruchomości.
  • Redagowanie poświadczeń – poświadczenie to następna czynność notarialna realizowana przez notariusza. Najczęściej poświadcza się własnoręczny podpis na kolejnych wersjach konkretnego aktu.
  • Przekazywanie oświadczeń – działalność ta polega na doręczeniu drugiej stronie oświadczenia, które może powodować dla niej pewne skutki prawne. To zadanie sprawdza się w trakcie rozwiązywania różnych sporów.
  • Redagowanie protokołów – notariusz po przez zredagowanie protokołu uwierzytelnia dokonanie określonej czynności prawnej. Zazwyczaj notariusz jest zatrudniany do spisania protokołu plenarnego zgromadzenia osoby prawnej
  • Konstruowanie protestów weksli i czeków – protest weksla jest czynnością, którą sporządza notariusz zgodnie z przepisami prawa wekslowego. Powodem protestu może być nieodebranie weksla lub rezygnacja z pokrycia należności weksla.
  • Przyjmowanie dokumentów na przechowanie – notariusz chroni nie tylko dokumenty prawne, ale także kapitał, papiery wartościowe i inne rzeczy określone w szczegółowych przepisach prawa.
  • Konstruowanie wypisów dokumentów – odpis jest generalnie powtórzeniem pierwowzoru dokumentu. Notariusz w ten sposób poświadcza, że reprodukcja dokumentu jest tożsama z jego oryginałem.
  • Redagowanie aktów prawnych – notariusz na życzenie strony jest zobligowany do zaprojektowania konkretnego aktu prawnego.

Jak za pewne zaobserwowaliście praca notariusza nie jest wcale taka banalna. To od jego osoby zależy pomyślne dokonanie określonej czynności prawnej. Ponosi on dużą odpowiedzialność zawodową, gdyż celem jego działalności jest przed wszystkim zapobieganie sporom prawnym.

Obok wyżej wypunktowanych czynności notarialnych, każdy notariusz zajmuje się także szeregiem pozostałych drobniejszych zadań opisanych w przepisach odrębnych, na przykład odbieraniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeżeli szukasz notariusza, który sumiennie podchodzi do swojej działalności i cieszy się dobrymi opiniami Klientów, koniecznie skontaktuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Poniżej znajdziesz najistotniejsze informacje kontaktowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń

Strona używa cookies
Ok