Kancelaria notarialna – co w niej załatwimy?

W Polsce bycie notariuszem jest bardzo pożądane, albowiem bynajmniej nie ogranicza się jedynie do bycia – jak to się zazwyczaj zwykło mówić – jednostką, której mogą zaufać inni ludzie, ale przy tym kimś, kto idealnie orientuje się w złożoności kodeksów i przepisów. Przedstawiciel notarialny powinien czuwać nad interesami swoich Klientów i dbać o wcześniej przytoczonych najlepiej jak potrafi. Kluczowe zagadnienie – jakie zagadnienia możemy powierzyć notariuszowi i ile trzeba będzie zapłacić? Prezentujemy niedługi poradnik.

Notariusz w Polsce – historia

Zacznijmy od krótkiej notki historycznej. Jak wynika z legendy – notariat u nas miał narodzić się w dwunastym wieku, czego mają dowodzić nadania królewskie z okresu Bolesława Krzywoustego. Trzymając się faktów, wychodzimy od momentu, kiedy to papież Marcin IV podjął decyzję uprawniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do mianowania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy rozpowszechniony polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został opracowany przez notariusza Budzisława, pracującego w kancelarii arcybiskupiej. Kolejne dokumenty pojawiały się nieprzerwanie po 1309 r. Notariat nad Wisłą rozkwitał głównie w czternastym wieku, kiedy to nasz kraj prowadził z Zakonem Krzyżackim pertraktacje obligujące do przygotowania niepodważalnych dokumentów i innych świadectw notarialnych. W tym samym okresie obowiązywały już statuty synodalne, regulujące działalność notariuszy.

Przez lata notariat odczuwalnie się rozwinął, a bardzo ważną rolę odgrywał również gdy byliśmy pod zaborami, czyli w czasie 123 lat, gdy nie istniało państwo polskie – notariusz był osobą zaufania publicznego, poprzez kojarzenie go z polską tradycją ziemiańską oraz kulturą kupiectwa.

Kiedy już udało nam się uwolnić z kajdan zaborów, upłynęło 15 lat zanim pojawiło się Polskie prawo o notariacie. Weszło w życie zaledwie rok później, ale II wojna światowa oraz czasy próby odbudowy po wojnie skutecznie tłumiły entuzjazm, związany z rozkwitem działań notariuszy. Kiedy w Polsce zapanował komunizm, notariusze byli urzędnikami państwowymi, obciążanymi przez lata kolejnymi obowiązkami, na przykład prowadzenie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko zmieniło się 14 lutego 1991 roku, kiedy to polski Sejm RP przyjął ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Ustawicznie nowelizowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – obejmuje pracowników kancelarii notarialnych, których obecnie w naszym kraju jest ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – do kogo się udać i co załatwimy?

Doświadczony notariusz działa w zgodzie z obowiązującym prawem, lecz po pierwsze, troszczy się o najwyższe dobro swoich Klientów.

Notariusz to funkcjonariusz publiczny, którego kluczowym zadaniem stało się dbanie o bezpieczeństwo interesów prawnych osoby bądź podmiotu, który go zatrudnia i właśnie dlatego w czasie swoich działań winien być nadzwyczaj sumienny oraz precyzyjny. Pracownik notarialny to przy okazji powiernik, któremu Klienci zawierzają swoje tajemnice oraz kłopotliwe sprawy , zatem jedną z kluczowych cech, którą gwarantuje świetna kancelaria notarialna będzie pełna dyskrecja.

Dla niektórych będzie to oczywiste, ale warto dowiedzieć, czy pracownik kancelarii notarialnej, któremu pragniemy przekazać niebagatelne dla Was kwestie, ma systematycznie pomnażaną, fachową wiedzę. Zbadajmy również, czy kancelaria notarialna daje Wam bezpieczeństwo każdej transakcji. Pożądanym byłoby, aby była ona wyposażona w depozyt notarialny, w którym bez stresu zostawimy ważne dokumenty, gotówkę oraz papiery wartościowe.

Przejdźmy do ważnej kwestii. Jakie czynności notarialne winny być wykonywane w dobrej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kupowanie mieszkania – kancelaria notarialna

Mamy tu do czynienia z jednym z najczęściej zadawanych pytań – które dokumenty będą niezbędne i jak przebiegać będzie sprawa zakupu mieszkania z wykorzystaniem kancelarii notarialnej. Nie mamy tutaj specjalnie wyjścia, albowiem przeniesienie własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego będzie nieważne.

Znacznie więcej istotnych zaświadczeń musi do notariusza przesłać ten, kto pozbywa się miejsca zamieszkania. Gdy mówimy o kupującym, jest to stosunkowo nieduża lista, gdzie znajdziemy pieniądze, dokument tożsamości, NIP oraz jeśli jest taka potrzeba zaświadczenia z banku, uwierzytelniające wysokość kredytu, przeznaczonego na zakup nieruchomości.

W przypadku sprzedającego – jest tego bardzo wiele, a zatem najlepszym wyjściem będzie po prostu przepytanie notariusza. Wyjaśnienie Wam, jakie dokumenty powinniście dostarczyć powinno być jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobi. Do najbardziej kluczowych dokumentów zaliczamy: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz powinien obowiązkowo sporządzić akty i dokumenty w taki sposób, żeby były one jasne i zrozumiałe dla obu stron. Przypilnowanie, by wszystkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były zgodne z rzeczywistością to dla wszystkich powinno być jasne i klarowne.

Kancelaria notarialna, więcej informacji —> http://www.notariusze-torun.eu/

Strona używa cookies
Ok