Kancelaria adwokacka – pomoc w dochodzeniu odszkodowań

Odszkodowanie to jedna z najczęściej obsługiwanych spraw przez naszą kancelarię adwokacką. Co rocznie mnóstwo osób zostaje poszkodowanych w rezultacie różnych wydarzeń losowych, czy to wypadków pracowniczych, czy wypadków samochodowych. Co raz głośniej wspomina się również o odszkodowaniach związanych z błędem medycznym. Jako wyspecjalizowani adwokaci mamy obowiązek opisać Wam główne wiadomości dotyczące dochodzenia odszkodowań w różnych sytuacjach. Mamy nadzieję, że ta publikacja podwyższy Waszą świadomość i rozwieje wszelakie wątpliwości związane z odszkodowaniami.

Odszkodowanie medyczne za błąd lekarski

Pomimo, że w literaturze prawnej nie zostało ostatecznie zdefiniowane określenie błędu, w praktyce zakłada się, że błąd medyczny to sprzeczne z bieżącą wiedzą działanie lub zaniechanie, którego efektem jest zakażenie, zranienie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć chorego. Błąd lekarski może być spowodowany przez niewłaściwą diagnozę, jeśli spowodowała ona złe leczenie albo spowolniła prawidłowe leczenie, przyczyniające się do rozwoju choroby, niezgodne z dzisiejszą wiedzą medyczną leczenie i przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego, w rezultacie którego powstała dana szkoda, jak i zastosowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, który okazał się być bezskuteczny i nieodpowiedni dla danego pacjenta. W tym miejscu wyróżnia się trzy podstawowe warianty błędu lekarskiego: błąd diagnostyczny, błąd terapeutyczny i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd lekarski może być uzyskane w tradycyjnym procesie cywilnym, lub przed specjalną jednostką do spraw rozstrzygania zdarzeń medycznych.

Odszkodowanie drogowe

Wszystko zaczyna się od incydentu, który doprowadził do powstania danej szkody. Wypadek drogowy definiowany jest jako zjawisko w ruchu naziemnym, w którym bierze udział co najmniej jeden samochód (z silnikiem mechanicznym lub bez takiego silnika) oraz którego efektem są szkody w majątku lub szkody na uczestnikach zdarzenia. Poszkodowanym w incydencie drogowym może być zatem nie tylko osoba prowadząca wspomniany pojazd, czy jego pasażer. W wypadku na drodze mogą uczestniczyć również osoby jadące na rowerze, motocykliści i osoby piesze, które znalazły się zwyczajnie w złym miejscu i o złej porze. Najaktualniejszą podstawą kompensaty odszkodowania jest szkoda. Szkoda może przybrać strukturę majątkową i niemajątkową, oraz rzeczową i personalną. Całokształt strat, które zaistniały w rezultacie wypadku, brany jest pod uwagę w trakcie oceny wysokości zadośćuczynienia. Jednak zanim towarzystwo ubezpieczeniowe rozważy wypłatę sumy odszkodowawczej, my jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia wypadku komunikacyjnego. Po zarejestrowaniu zdarzenia, ubezpieczyciel mianuje likwidatora, czyli specjalistę, który kwalifikuje rozmiar szkód. Stworzony przez niego protokół jest podstawą decyzji wydawanej przez ubezpieczyciela. Cały mechanizm uzyskiwania odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Odszkodowanie pracownicze

Powstała w 2002 roku uchwała o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych opisuje wypadek przy pracy jako gwałtowne zdarzenie spowodowane przesłanką zewnętrzną powodujące uszczerbek bądź śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • w trakcie lub w związku z prowadzeniem przez pracownika podstawowych prac albo zleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z przeprowadzaniem przez zatrudnionego aktywności na rzecz pracodawcy nawet bez zarządzenia,
  • w okresie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w trasie pomiędzy miejscem działania pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Najistotniejszym elementem definicji jest sformułowanie zewnętrznej przyczyny wypadku. Zewnętrzna przyczyna wypadku w pracy charakteryzuje wartość, która wynikła bez względu na osobę pracownika. Za przyczyny zewnętrzne uwzględnia się między innymi funkcjonowanie aparatury, energii energetycznej, surowców chemicznych i potęgi natury. Co więcej wypadek pracowniczy może mieć także związek z zaniechaniem odmiennych osób, które ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie stanowiska pracy lub niebezpiecznych artykułów. Wypadek przy pracy uruchamia całą, skomplikowaną machinę procedur. Poszkodowany w wypadku w miejscu pracy ma możliwość dochodzenia jednorazowego odszkodowania z ZUS. Co więcej, na zasadach generalnych, może on żądać reperacji doznanej straty od pracodawcy przed sądem cywilnym.

Odzyskiwanie odszkodowania za jakikolwiek z przytoczonych w tym miejscu przypadków może być uciążliwe dla osób, które nie mają odpowiedniego doświadczenia. A możecie nam wierzyć, że o godziwe odszkodowanie warto jest powalczyć, choćby przez wzgląd na to, że otrzymane pieniądze ułatwią Tobie powrót do zdrowia. Zatrudnienia przez nas prawnicy zapewniają profesjonalne doradztwo i fachową pomoc w obszarze pozyskiwania stosownych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy kompetentną kancelarią adwokacką z Torunia. Nasi adwokaci z pełnym poświęceniem zajmują się każdą sprawą, nawet tą najbardziej skomplikowaną. Pomożemy Tobie w każdej sprawie. Zgłoś się do naszej kancelarii prawnej i zyskaj natychmiastową pomoc. Prawnik Toruń

Strona używa cookies
Ok