Rodzaje cystern paliwowych

Samochodowy dowóz paliw to najczęstszy system dostarczania tego gatunku materiału dużemu kręgu odbiorców. Reguły transportu paliwa są ściśle sformułowane w prawie narodowym, wspólnotowym, jak i globalnym. Ze względu na stan trudności i wysokie niebezpieczeństwo, są to bardzo kompletne regulacje. Przepisy określają między innymi wymogi mechaniczne pojazdów przeznaczanych do transportu materiałów niebezpiecznych, wyjątki dotyczące transportu, oznakowanie takich pojazdów, podtypy materiałów niebezpiecznych i zasady ich inspekcji. Cel tak skrupulatnego opisania tematu jest jasny – eliminacja lub zminimalizowanie zagrożenia związanego z przewozem, oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku.

Bardzo często paliwo dostarcza się w specjalnie zaprojektowanych cysternach. Autocysterny powinny spełniać niezwykle rygorystyczne wymagania technologiczne, aby przekazywane w nich wyroby były dokładnie zabezpieczone przed elementami materialnymi. Prowadzenie takich pojazdów nie jest proste i w tej kwestii niezwykle ważne są kompetencje prowadzącego, za równo te logistyczne, jak i techniczne.

W tym tekście postaramy się jasno zaprezentować modele cystern paliwowych. Jeśli jesteś młodym kierowcą, te dane będą idealnym uzupełnieniem Twojej wiedzy.

Jakie są rodzaje cystern do przewozu paliwa?

Cysterny na paliwo wyróżniają się przede wszystkim budową, zaopatrzeniem i możliwościami wykorzystania. Jest kilka podstawowych modeli:

 • cysterny stałe mogą pomieścić więcej niż 1000 litrów substancji. Taki model jest na stałe połączony z pojazdem lub stanowi nierozłączną część jego ramy.
 • cysterny przenośne – kubatura takich cystern jest większa aniżeli 450 litrów. Wyróżniają się elastycznością co znaczy, że mogą być w nieskomplikowany sposób „doczepiane” do różnych ciężarówek.
 • kontener-cysterna – jest to urządzenie samochodowe odpowiadające definicji kontenera, które zawiera pojemnik wraz z oprzyrządowaniem umożliwiającym przeniesienie kontenera-cysterny bez istotnej modyfikacji jego orientacji w przestrzeni.
 • cysterny odejmowalne – są to zbiorniki inne niż cysterny stałe, ruchome i kontenery o pojemności większej niż 450 litrów, które są przeznaczone do przewozu surowców wraz z ich rozładunkiem. Takie cysterny mocuje się na naczepach samochodów a ich przenoszenie akceptowalne jest po wypróżnieniu substancji.

Wyposażenie cysterny paliwowej

Akcesorium każdej cysterny zostało szczegółowo przedstawione w takich dokumentach prawnych jak Umowa ADR, Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie wymogów technicznych nadzoru technicznego, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki w kwestii sposobu weryfikowania uprawnień wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technologicznych. W wyposażeniu każdej cysterny powinny się znaleźć takie podzespoły jak:

 • zawory denne – zainstalowane wewnątrz zbiornika albo w kołnierzu dołączonym. Stanowią podstawowe zamknięcie w cysternach. Zawory uruchamiane są odgórnie lub oddolnie.
 • zewnętrzne zawory zamykające – zamontowane u schyłku każdego kanału rurowego spustowego. Są zamknięciem początkowym dla cystern które mają w 3 części kodu literę A, oraz drugim zamknięciem dla cystern mających w 3 części kodu literę B.
 • zaślepki kołnierzowe – są instalowane na końcach przewodów rurowych. Muszą być na tyle hermetyczne, aby zatrzymać zawartość urządzenia.
 • przyłącza do rozładunku – te produkty powinny być wyposażone w zapasowe spojenie do odłączania nalewu. Co więcej powinny być zaopatrzone w tabliczkę wykonaną z surowca odpornego na korozje, skupiającą informacje o nazwie producenta, numerze normy, dacie produkcji i ostatniego przeglądu technologicznego, oraz wysokości ciśnienia roboczego. Poszczególne przyłącze musi zapewniać hermetyczność złączenia, przy jednoczesnym powstrzymaniu automatycznego otwarcia.
 • zawory bezpieczeństwa – są to sprężynowe zasuwy bezpieczeństwa . Powinny być uruchamiane mechanicznie pod ciśnieniem osiągającym między 0,9 i 1,0 wysokości ciśnienia roboczego urządzenia.
 • urządzenia wentylacyjne – ich zadaniem jest zachowanie ciśnienia wewnątrz cysterny na poziomie ciśnienia zewnętrznego.
 • falochrony i przegrody – te komponenty powinny być wypukłe o średnicy wgniecenia nie niższej niż 10 cm. Powierzchnia falochronów powinna obejmować nie mniej niż 70% przekroju urządzenia. Falochrony i przegrody są czynnikami równoważącymi zbiornik.
 • izolacja cieplna – chroni transportowany towar przed wychłodzeniem, lub też podgrzaniem w zależności od rodzaju przekazywanego ładunku. Izolacja może stanowić osłonę przeciwsłoneczną, oraz kompletną ochronę zbiornika.

Współczesne cysterny na paliwo to powiązanie bezpiecznej struktury i funkcjonalnych surowców. Doskonałej jakości elementy oprzyrządowania umożliwiają prostą obsługę. Na dzień dzisiejszy z całą pewnością możemy Wam polecić cysterny paliwowe Bioeco Sacim. Firma ta może pochwalić się najnowszym modelem jednokomorowej, paliwowo-olejowej, najdogodniejszej w Europie, cysterny o kształcie owalnym, który zdobył dobre oceny w branży komunikacyjnej. Marka Bioeco Holding gwarantuje nie tylko różnorodny asortyment nowych cystern, lecz także dogodne warunki inwestycyjne.

Wybierz najdoskonalszą cysternę w branży. rynku. Wejdź na stronę i odkryj najnowsze modele: nowe cysterny

Strona używa cookies
Ok