Kurs na kierowcę karetki

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych potrzebują odpowiednich uprawnień. Według przepisów prawa potrzebne jest podstawowe prawo jazdy właściwej kategorii, pozwolenie Starosty, a także zaświadczenie zaliczenia szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Co więcej niezbędne są pozytywne wyniki badań lekarskich i psychologicznych, które potwierdzą możliwość prowadzenia pojazdów. Kompleksowe szkolenie zapewnia uzyskanie wszystkich dokumentów. Dla kierowców, którzy zdobyli uprawnienia wcześniej dostępne są uzupełniające szkolenia, które poszerzą zdobyte umiejętności. Aby rozpocząć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, nie ma potrzeby specjalnego przygotowywania się. Głównym wymaganiem obok posiadania tradycyjnego prawa jady właściwej kategorii jest przekroczenie wieku 21 lat. Natomiast badania lekarskie można odbyć po zakończeniu szkolenia lub w jego czasie.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie na pojazdy uprzywilejowane?

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane interesuje przede wszystkim osoby, które chcą kierować tymi pojazdami w ramach pracy w służbach publicznych. Zawód kierowcy pojazdu uprzywilejowanego wiąże się z większym ryzykiem kolizji. Według kodeksu drogowego są sytuacje, kiedy pojazd uprzywilejowany ma prawo nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. W szczególnych sytuacjach nie musi zwracać uwagi na sygnalizację świetlną oraz poziome i pionowe znaki, przy czym wymagane jest zachowanie przede wszystkim ostrożności. Ze względu na to osoba kierująca pojazdem uprzywilejowanym musi odznaczać się błyskawiczną reakcją, zręcznością oraz opanowaniem. W ten sposób uniknie trudnych sytuacji drogowych.

Do pojazdów uprzywilejowanych wlicza się wszystkie te, które nadają niebieskie, błyskowe sygnały świetlne oraz dźwiękowe sygnały o zmiennym tonie. Na przykład są to pojazdy policji, straży miejskiej, pożarnej oraz gminnej. Według przepisów ruchu drogowego są to także pojazdy ratownictwa medycznego, chemicznego albo wodnego. Szkolenie zainteresuje kierowców chcących zatrudnić się w Straży Granicznej, Służbie Celnej, Służbie Parku Narodowego i innych służbach bezpieczeństwa. Zdobywając te uprawnienia można także prowadzić bankowozy i pojazdy przewożące wartości pieniężne. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane w pełni przygotuje kierowcę do pracy w tej formie.

Program i organizacja szkolenia

Program szkolenia na pojazdy uprzywilejowane został ułożony w taki sposób, by przygotowywał kierowcę na ekstremalne sytuacje w ruchu drogowym i wychodzenia z nich bez kolizji. Stosując techniki ekstremalnej jazdy, kierowca zachowuje większe bezpieczeństwo swoje, jaki i pasażerów i osób trzecich wymagających pomocy. Szkolenie prezentuje niebezpieczne sytuacje, w których realna jest utrata kontroli nad pojazdem. Poprzez szkolenie kierowcy rozwijają swoje umiejętności, koniecznych do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym.

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane oferowane jest w kategoriach A, A2, A1, kat. B, B1, B+E i w kat. C, C1, C+E. Podstawowe szkolenie przeznaczone jest dla każdego kierowcy, natomiast szkolenie uzupełniające przygotowano dla kierowców, mających już uprawnienia. W szkolenie wchodzą zajęcia praktyczne i teoretyczne oraz egzamin wewnętrzny. Wśród tematów, które są w zajęciach teoretycznych są skutki i mechanizmy wypadków drogowych, psychologiczne podstawy transportu uprzywilejowanego oraz kierowanie pojazdem w trudnych warunkach. Istotnym elementem jest także przypomnienie przepisów ruchu drogowego. Natomiast zajęcia praktyczne obejmują ćwiczenia na płytach poślizgowych.

Ukończenie zajęć teoretycznych i praktycznych oraz egzaminu końcowego, skutkuje otrzymaniem zaświadczenia, które jest bazą do odebrania prawa do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Otrzymanie zaświadczenia równa się z ukończeniem szkolenia na pojazdy uprzywilejowane. Po dokonaniu wszystkich formalności kierowca zdobywa uprawnienia do pracy w roli kierowcy pojazdów uprzywilejowanych.

Przygotowanie do szkolenia na pojazdy uprzywilejowane

Kierowca chcący ukończyć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, musi uprzednio ukończyć 21 lat i prawo jazdy tej samej kategorii. Nie ma innych wymagań wstępnych. Najwygodniejszą formą zapisania się na szkolenie, jest przesłanie formularza zgłoszeniowego. Potrzebne szkoleniowe materiały i egzaminy gwarantuje ośrodek szkolenia. Również wykonanie badań lekarskich i psychologicznych wlicza się w ofertę.

Szkolenie pojazdu uprzywilejowanego jest kompleksowe i dostarcza profesjonalną wiedzę, dzięki wyspecjalizowanej kadrze instruktorów. Instruktorzy bazują na wiedzy i latach doświadczeń, które cierpliwie przekazują kursantom. Ułożony program szkolenia za pomocą znakomitej organizacji i korzystaniu nowoczesnych technologii i narzędzi przygotowuje kierowców do kierowania pojazdem w trudnych warunkach. Kształcenie zgodne z obowiązującymi normami, świetne warunki nauczania i przygotowana kadra instruktorów znających profesjonalne techniki jazdy, czyni szkolenie na pojazdy uprzywilejowane fundamentem bezpiecznej jazdy i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym w każdej, nawet najbardziej ekstremalnej sytuacji.

Już teraz zapisz się na:  Kurs na kierowcę pogotowia

Strona używa cookies
Ok