Kursy na pojazdy uprzywilejowane

Aby zostać kierowcą pojazdów uprzywilejowanych potrzeba konkretnych uprawnień. Według przepisów prawa niezbędne jest podstawowe prawo jazdy w odpowiedniej kategorii, pozwolenie Starosty, a także świadectwo zaliczenia szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Ponadto wymagane są wyniki badań lekarskich oraz psychologicznych, które potwierdzą możliwość prowadzenia pojazdów. Pełne szkolenie gwarantuje uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentów. Dla osób, które posiadają już uprawnienia wcześniej przygotowano szkolenia uzupełniające, które rozwinąć posiadane zdolności. Żeby podjąć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Podstawowym wymogiem oprócz posiadania tradycyjnego prawa jady danej kategorii jest przekroczenie wieku 21 lat. Z kolei badania lekarskie można wykonać po zakończeniu szkolenia albo w jego trakcie.

Dla kogo szkolenie na pojazdy uprzywilejowane?

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane ciekawi głównie osoby, które chcą kierować tymi pojazdami w pracy w służbach publicznych. Zawód kierowcy pojazdu uprzywilejowanego łączy się z większym ryzykiem wypadku. Według kodeksu drogowego są sytuacje, kiedy pojazd uprzywilejowany ma prawo nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. W określonych sytuacjach nie musi zwracać uwagi na sygnalizację świetlną oraz poziome i pionowe znaki, przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Ze względu na to osoba kierująca pojazdem uprzywilejowanym musi wykazywać się szybką reakcją, sprawnością oraz opanowaniem. W ten sposób uniknie niebezpiecznych sytuacji drogowych.

Pojazdami uprzywilejowanymi są wszystkie te, które wysyłają niebieskie, błyskowe sygnały świetlne oraz sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Na przykład są to pojazdy policji, straży pożarnej, miejskiej albo gminnej. Według przepisów ruchu drogowego są to także pojazdy ratownictwa medycznego, chemicznego albo wodnego. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane zainteresuje kierowców chcących zatrudnić się w Straży Granicznej, Służbie Celnej, Służbie Parku Narodowego i innych służbach bezpieczeństwa. Mając te uprawnienia można także kierować bankowozy oraz pojazdy przewożące wartości pieniężne. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane w pełni przygotuje kierowcę do pracy w tej formie.

Program i organizacja szkolenia

Program szkolenia na pojazdy uprzywilejowane został wymyślony , aby przygotowywał kierowcę na trudne sytuacje drogowe oraz wychodzenia z nich bez kolizji. Dzięki technikom ekstremalnej jazdy, kierowca utrzymuje większe bezpieczeństwo swoje, jaki i pasażerów oraz osób trzecich potrzebujących pomocy. Szkolenie przedststawia ekstremalne sytuacje, gdy realna jest utrata kontroli nad pojazdem. Dzięki niemu kierowcy doskonalą swoje umiejętności, które są niezbędne do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane oferowane jest w kategoriach A, A2, A1, kat. B, B1, B+E i w kat. C, C1, C+E. Podstawowe szkolenie przeznaczone jest dla każdego kierowcy, natomiast szkolenie uzupełniające zostało skierowane dla kierowców, którzy mają już uprawnienia. W skład szkolenia wliczają się zajęcia praktyczne i teoretyczne oraz egzamin wewnętrzny. W tematach, które znajdują się w teoretycznych zajęciach są skutki i mechanizmy wypadków drogowych, podstawy psychologiczne transportu uprzywilejowanego oraz kierowanie pojazdem w specjalnych warunkach. Istotnym elementem jest także utrwalenie przepisów ruchu drogowego. Z kolei zajęcia praktyczne polegają na ćwiczeniach na płytach poślizgowych.

Ukończenie zajęć teoretycznych i praktycznych oraz egzaminu końcowego, skutkuje zdobyciem zaświadczenia, które będzie bazą do odebrania pozwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Pozyskanie zaświadczenia równa się z ukończeniem szkolenia na pojazdy uprzywilejowane. Po dopełnieniu wszelkich formalności kierowca zdobywa uprawnienia do pracy w roli kierowcy pojazdów uprzywilejowanych.

Co należy przygotować przed szkoleniem na pojazdy uprzywilejowane

Każdy kierowca chcący ukończyć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, musi mieć ukończone 21 lat oraz prawo jazdy właściwej kategorii. Nie ma innych wymagań wstępnych. Najszybszą formą wpisania się na szkolenie, jest przygotowanie zgłoszeniowego formularza. Wszelkie materiały szkoleniowe i egzaminy gwarantuje ośrodek szkolenia. Również zaliczenie badań lekarskich i psychologicznych znajduje się w ofercie.

Szkolenie pojazdu uprzywilejowanego jest kompleksowe oraz przekazuje profesjonalną wiedzę, dzięki wyspecjalizowanej kadrze szkoleniowców. Instruktorzy opierają się na doświadczeniu i wiedzy, które wytrwale przekazują kierowcom. Ułożony program szkolenia dzięki znakomitej organizacji oraz użyciu nowoczesnych narzędzi i technologii uczy kierowców kierowania pojazdem w ekstremalnych warunkach. Edukacja zgodna z przyjętymi normami, doskonałe warunki nauczania i przygotowana kadra instruktorów znających techniki jazdy, czyni szkolenie na pojazdy uprzywilejowane fundamentem bezpiecznej pracy oraz sprawnego poruszania się w ruchu drogowym w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji.

Kurs na pojazdy uprzywilejowane

Strona używa cookies
Ok