Pojazdy uprzywilejowane – kursy, szkolenia, kwalifikacje

Pojazdy uprzywilejowane kursy Kursy dla kierowców

Pojazdy uprzywilejowane kursy Kursy dla kierowców

Jak wygląda kurs na pojazdy uprzywilejowane?

W kilkunastu ośrodkach zajmujących się ulepszaniem metody jazdy możemy wypatrzyć ofertę zajęć dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Od bardzo długiego czasu cieszą się sporym wzięciem – zarówno te na sanitarki, jak również na pojazdy Służb Bezpieczeństwa. Nic w tym dziwnego – mamy szansę po nich błyskawicznie znaleźć zatrudnienie. Nadmienione szkolenia mają głównie przygotować kierowcę do właściwego reagowania w różnorakich sytuacjach, czasami niezmiernie trudnych i rzadkich. Realizowanie manewrów na drodze, przejeżdżanie na sygnale przez przejazdy na czerwonym świetle czy naruszanie zasady nie przekraczania pewnej prędkości i gwałtowne wymijanie blokad na drodze – to jedynie niektóre z poleceń, które stoją przed kierowcami. Zwykle szkoleniowcom bardzo zależy, by kierowca opanował zdolność poruszania się samochodem wtedy, gdy wydaje się, że to niewykonalne. Utrata panowania w każdej chwili może spowodować poważny wypadek. Adresatami szkolenia są kierowcy, którzy zamierzają pracować w publicznych placówkach zajmujących się ratowaniem ludzkiego zdrowia oraz życia, zabezpieczaniem porządku publicznego, transportowaniem wartości pieniężnych albo hamowaniem pożarów.

Harmonogram kursu zawiera zatem zadania praktyczne wykonywane na rozmaitych obszarach: na płycie poślizgowej pierścieniowej albo torze szkoleniowym. Kurs zasadniczy trwa 14 godzin i obejmuje 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć w terenie. Jakie problemy mają możliwość pojawić się na ćwiczeniach? Po pierwsze z obszaru kodeksów ruchu drogowego, problematyki występowania wypadków na drodze, psychologii transportu lub metody jazdy w skomplikowanych warunkach. Szkolenie kończy się niewątpliwie sprawdzianem z części wykładowej oraz części praktycznej.

Egzamin z części wykładowej trwa 25 minut i obejmuje 20 pytań w formie testu. Kierowca musi koniecznie oznaczyć odpowiednio jedynie jedną odpowiedź. Dodatni rezultat egzaminu możemy uzyskać, jeśli co najmniej 16 odpowiedzi jest dobrych.

Egzamin z części praktycznej zawiera zrobienie wybranych manewrów, przykładowo omijania przeszkody bądź zwalniania na zakręcie. Jeżeli kierowca źle zrealizuje dwa razy takie samo polecenie, osiągnie odmowny wynik z egzaminu.

Czego wymaga się od kursantów?

Na pierwszym miejscu jest posiadanie prawa jazdy wybranej kategorii. Bez wątpienia ktoś, kto zamierza być kierowcą – konwojentem bądź kierowcą pojazdu pogotowia ratunkowego, musi obowiązkowo posiadać doświadczenie. Uczestnikiem szkolenia ogólnie rzecz ujmując nie może być więc osoba, która chwilę temu zdobyła prawo jazdy. Liczba godzin dowolnego szkolenia jest dostosowywana do kwalifikacji i zdolności każdego uczestnika (kurs zasadniczy, kurs rozszerzony). Obowiązkowym warunkiem jest również skończenie 21 lat i przedstawienie bieżącego świadectwa od lekarza medycyny pracy i od psychologa. Stwierdzą oni, czy nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań do zatrudnienia w charakterze profesjonalnego kierowcy.

Jaki jest wpływ stresu na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym?

Podczas szkolenia wszyscy uczestnicy będą pozyskiwać wiedzę z zakresu psychologii transportu. Na warsztatach zaznajomią się z tematem stresu, który niezmiernie dotkliwie oddziałuje na funkcjonowanie za kierownicą. Jego źródłem potrafią być ekstremalnie groźne okoliczności na drodze albo okoliczności życiowe transportowanych pacjentów. Zajęcia teoretyczne mają za zadanie wytłumaczyć kursantom takie problemy, jak: wpływ osobowości na podejmowanie decyzji w czasie podróży, głębokiego stresu, napojów alkoholowych i pozostałych specyfików upajających na zdolność manewrowania samochodem.

Psychologia przewozu obejmuje elementy psychologii percepcyjnej, psychologii osobowości, psychologii zdrowia i dużej liczby innych gałęzi. Na kursie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych w zasadzie nie będzie wymagana szczegółowa znajomość wszystkich problemów, gdyż jest to przedmiotem studiów podyplomowych. Ostatnimi czasy ta dyscyplina szybko się rozwija, gdyż ogromna liczba osób mających prawo jazdy zamierza posiadać określoną specjalizację, przykładowo zamierza przekazywać wartości pieniężne albo cierpiących pacjentów do specjalistycznych placówek.

A z przeciwnej strony wielu psychologów jest zajętych badaniem osób z prawem jazdy, jako grupy społecznej wyjątkowo narażonej na napięcia psychiczne i rozmaite inne obciążenia. Możemy tu wymienić chociażby za dużą sumę godzin spędzonych w pracy, zmniejszone stosunki z rodziną (u kierowców działających w transporcie zewnętrznym) bądź wyższe procentowo narażenie na wypadki drogowe.

Podział kierowców na grupy

Pierwsza grupa kierowców – tu będą wpisane osoby, które świetnie znają przepisy, mają wyrobione odpowiednie nawyki i absolutnie nie robią jakiegokolwiek ryzyka podczas prowadzenia samochodu. Trenerzy będą bazować na dwóch wartościowych zaletach owych kierowców: łatwości spostrzegania ryzyka oraz na chęci „uczenia się na błędach”.

Druga grupa uczestników – tu zapisani zostaną kierowcy, którzy niezamierzenie wywołują zagrożenie dla pozostałych uczestników jezdni. Zamierzają zredukować swoje błędy (mino, że robią ich wiele), planują uczyć się należytego reagowania w ekstremalnych warunkach.

Trzecia grupa uczestników – do niej będą chodzili kierowcy, którzy celowo wywołują różnorakie zagrożenia oraz z pełną świadomością nakłaniają innych do odważnych zachowań. Jednocześnie planują naprawić swoje braki oraz wykazują się wolą pogłębiania wiedzy oraz udoskonalania swoich zdolności.

Jeśli zamierzasz wiedzieć dużo więcej, kliknij w link obok – kurs na kierowcę pojazdów uprzywilejowanych

Strona używa cookies
Ok