Kurs kierowcy pojazdów uprzywilejowanych

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane

Aby zostać kierowcą pojazdów uprzywilejowanych potrzeba konkretnych uprawnień. Według przepisów prawa niezbędne jest podstawowe prawo jazdy właściwej kategorii, pozwolenie Starosty, a także potwierdzenie odbycia szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Co więcej niezbędne są pozytywne wyniki badań lekarskich i psychologicznych, które poświadczą zdolność kierowania pojazdami. Pełne szkolenie zapewnia uzyskanie wszystkich wymaganych dokumentów. Dla kierowców, którzy posiadają już uprawnienia wcześniej przygotowano szkolenia uzupełniające, które powiększą osiągnięte kompetencje. Żeby zapisać się na szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Jedynym wymogiem oprócz posiadania tradycyjnego prawa jady odpowiedniej kategorii jest ukończenie 21 lat. Natomiast badania lekarskie można odbyć po szkoleniu albo w jego trakcie.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie na pojazdy uprzywilejowane?

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane przyciąga zwłaszcza osoby, które zamierzają prowadzić te pojazdy w pracy w służbach publicznych. Praca kierowcy pojazdu uprzywilejowanego wiąże się z wysokim ryzykiem wypadku. Według kodeksu drogowego są sytuacje, gdy pojazd uprzywilejowany może nieprzestrzegać przepisów ruchu drogowego. W określonych sytuacjach może zignorować sygnalizację świetlną oraz pionowe i poziome znaki, przy czym wymagane jest zachowanie przede wszystkim ostrożności. Ze względu na to osoba kierująca pojazdem uprzywilejowanym musi wyróżniać się błyskawiczną reakcją, sprawnością oraz opanowaniem. Dzięki temu uniknie trudnych sytuacji drogowych.

Do pojazdów uprzywilejowanych zaliczamy wszystkie te, które nadają błyskowe, niebieskie sygnały świetlne oraz dźwiękowe sygnały o zmiennym tonie. Między innymi są to pojazdy policji, straży pożarnej, miejskiej i gminnej. Według przepisów ruchu drogowego to są również pojazdy ratownictwa medycznego, wodnego lub chemicznego. Szkolenie zainteresuje też kierowców chcących zatrudnić się w Służbie Celnej, Straży Granicznej, Służbie Parku Narodowego i innych służbach bezpieczeństwa. Mając takie uprawnienia można również kierować bankowozy i pojazdy przewożące wartości pieniężne. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane w pełni przygotuje kierowcę do zatrudnienia w tym charakterze.

Program i organizacja szkolenia

Program szkolenia na pojazdy uprzywilejowane był stworzony , aby nastawił kierowcę na trudne sytuacje na drodze i wyjeżdżania z nich bez kolizji. Dzięki technikom ekstremalnej jazdy, kierowca utrzymuje bezpieczeństwo tak swoje, a także pasażerów oraz osób trzecich potrzebujących pomocy. Szkolenie prezentuje niebezpieczne sytuacje, kiedy możliwa jest strata kontroli nad pojazdem. Podczas szkolenia kierowcy podnoszą swoje zdolności, koniecznych do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane dostępne jest w kategoriach A, A2, A1, kat. B, B1, B+E i w kat. C, C1, C+E. Podstawowe szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich kierowców, natomiast szkolenie uzupełniające zostało skierowane dla kierowców, mających już uprawnienia. W szkolenie wchodzą zajęcia praktyczne i teoretyczne oraz egzamin wewnętrzny. W tematach, jakie są w teoretycznych zajęciach są mechanizmy i skutki wypadków drogowych, podstawy psychologiczne uprzywilejowanego transportu oraz kierowanie pojazdem w niebezpiecznych warunkach. Istotnym elementem jest również utrwalenie przepisów ruchu drogowego. Z kolei praktyczne zajęcia obejmują ćwiczenia na płytach poślizgowych.

Ukończenie zajęć teoretycznych i praktycznych oraz egzaminu końcowego, skutkuje osiągnięciem zaświadczenia, które jest podstawą do uzyskania prawa do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Otrzymanie zaświadczenia równa się z ukończeniem szkolenia na pojazdy uprzywilejowane. Po wypełnieniu wszystkich formalności kierowca zdobywa uprawnienia do pracy w roli kierowcy pojazdów uprzywilejowanych.

Co należy przygotować przed szkoleniem na pojazdy uprzywilejowane

Kierowca chcący zaliczyć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, musi mieć ukończone 21 lat i prawo jazdy tej samej kategorii. Nie ma innych wymagań wstępnych. Najszybszą formą zapisania się na szkolenie, jest przesłanie formularza zgłoszeniowego. Niezbędne szkoleniowe materiały i egzaminy gwarantuje ośrodek szkolenia. Także wykonanie badań lekarskich i psychologicznych dostępne jest w ofercie.

Szkolenie pojazdu uprzywilejowanego jest kompleksowe i przekazuje fachową wiedzę, dzięki wyspecjalizowanej kadrze instruktorów. Instruktorzy opierają się na latach doświadczeń i wiedzy, które wytrwale przekazują kierowcom. Przygotowany program szkolenia za pomocą znakomitej organizacji i wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i technologii uczy kierowców kierowania pojazdem w ekstremalnych warunkach. Edukacja zgodna z obowiązującymi normami, warunki nauczania i znakomita kadra instruktorów znających profesjonalne techniki jazdy, czyni szkolenie na pojazdy uprzywilejowane bazą bezpiecznej jazdy i odpowiedzialnego poruszania się w ruchu drogowym w nawet najbardziej ekstremalnej sytuacji.

pojazdy uprzywilejowane szkolenie

Strona używa cookies
Ok