Prowadzenie księgowości Toruń

Posiadanie firmy łączy się wprost z koniecznością prowadzenia księgowości. Na podstawie dokumentów księgowych rejestrowane są wszystkie wydarzenia finansowe w firmie, dzięki czemu o wiele łatwiej analizować wydatki. Dowody księgowe uwzględniają m.in. dane na temat zakupów i sprzedaży, inwestycji czy wydatków firmy oraz dane z zakresu podatków czy pensji pracowników. Ze względu na fakt, że księgowość jest ważnym oraz rozbudowanym działem właściwie każdej działalności, w zależności od jej wielkości potrzebna jest osoba, zatrudnione biuro rachunkowe albo pełen wydział odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji rachunkowej.

Możliwe są dwa podstawowe sposoby prowadzenia rozliczeń księgowych, są to: księga handlowa, inaczej pełna księgowość oraz księga przychodów i rozchodów, inaczej księga podatkowa. Przepisy opisane w ustawie o rachunkowości regulują zasady, które wskazują, jakie firmy muszą mieć pełną księgowość, a jakim w zupełności wystarczy księga przychodów i rozchodów. Uzależnione to jest od formy działalności gospodarczej oraz od samego charakteru przedsiębiorstwa oraz przychodu roku obrotowego.

Sposoby prowadzenia księgowości

Księga handlowa to najbardziej rozbudowana metoda rozliczeń. Poprzez szczegółowe dane pokazuje finansową sytuację firmy: rentowność, płynność oraz gospodarność finansową. Na podstawie pełnej księgowości przedsiębiorstwo rozlicza się z organami podatkowymi. Według ustawy o rachunkowości do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są m.in. spółki handlowe w tym kapitałowe, osobowe oraz spółki w organizacji, fundacje i stowarzyszenia nawet , kiedy ich przychodem są tylko składki członków, a także powiaty, województwa, gminy oraz ich związki. Oprócz tego pełną księgowość prowadzą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, jawne spółki osób fizycznych oraz spółki partnerskie, gdy we wcześniejszym roku obrotowym ich zarobki netto ze sprzedaży produktów, towarów oraz operacji finansowych wyniosły co najmniej wartość 2.000.000 euro w polskiej walucie.

Natomiast księga przychodów i rozchodów jest księgowością uproszczoną. Wpisy na temat rozchodów i przychodów muszą zawierać w tym wypadku wykaz dochodów, przychodów i kosztów z rozbiciem na podatkowe zwolnienia. Do zestawień w księgowości uproszczonej muszą być uzupełnione również ewidencje środków trwałych, zatrudnionych osób, a także wykaz dochodów zwolnionych z podatku we wcześniejszych latach. Uproszczoną księgowość prowadzą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, jawne spółki osób fizycznych oraz partnerskie spółki, jakich przychód pełnego roku nie jest wyższy 2.000.000 euro w polskiej walucie.

Metoda prowadzenia księgowości zależy od zakresu działalności firmy, jej charakteru, wielkości oraz struktury. O tym, któremu sposobowi prowadzenia księgowości musi podlegać konkretna firma zawsze można omówić ze specjalistą. Dla porównania zakładając działalność ze wsparciem biura rachunkowego, przedsiębiorca z łatwością otrzyma porady od samej księgowej, która metoda stanie się najodpowiedniejszą.

Księgowość elektroniczna

Podobnie jak w pozostałych specjalnościach, w księgowości też pojawiają się nowe rozwiązania technologiczne. Znacznym ułatwieniem w prowadzeniu biznesu są przygotowane przez lata specjalne programy komputerowe, oferujące profesjonalne prowadzenie ksiąg. Z reguły takie programy można wykupić na własność lub w abonamencie. Znaczna część biur rachunkowych używa takich programów, głownie z uwagi na to, że księgowość elektroniczna jest dużym usprawnieniem pracy księgowej, ale także komfortu przedsiębiorcy. Pośród obszernych opcji w e-księgowości znajdują się: umiejętność szybkiego i sprawnego wystawiania, przekazywania, a także gromadzenia dokumentów, modyfikacji planów kont, prostego wglądu w finanse czy dojścia do informacji o składkach i podatkach ZUS. Przeważnie program e-księgowości jest wyjątkowo przystępny w obsłudze, a wszystkie aktualizacje pilnują, by program był stale zgrany z obowiązującymi przepisami.

W jaki sposób podejmować współpracę z księgową?

Opcje współpracy z księgową są różne. W wypadku największych przedsiębiorstw, w jakich jest bardzo dużo generowanych danych księgowych, najbardziej korzystne będzie zaangażowanie własnej księgowej (albo nawet zatrudnienie rozbudowanego działu księgowego) na etat. W sytuacji mniejszych i średnich przedsiębiorstw przeważnie stosowaną praktyką jest prowadzenie spraw księgowych, nawiązując współpracę z biurem rachunkowym. Ważne we współpracy z księgową jest określenie narzędzi, z jakich będą korzystać obie strony, by w bardzo sprawny sposób oddawać dokumenty oraz wszelkie działania księgowe. W księgowości trzeba bezwzględnie stosować się do terminów, z uwagi na to wszystkie dokumenty, za każdym razem skompletowane oraz jak najpoprawniej opisane muszą trafiać do księgowej we właściwym czasie. Ponadto potrzebna jest również sprawna komunikacja. Elementem komunikacji rzutującym na jak najlepszą współpracę, na który trzeba zwrócić uwagę jest dobry przepływ informacji. Księgowa musi posiadać dostęp do najważniejszych danych finansowych oraz sytuacji przedsiębiorstwa, aby móc dobrze wypełniać swoją pracę.

www.taxbiuro.net

Strona używa cookies
Ok