kurs na kierowcę pojazdów uprzywilejowanych

Szkolenie na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych potrzebują konkretnych uprawnień. Zgodnie z przepisami prawa potrzebne jest tradycyjne prawo jazdy w odpowiedniej kategorii, pozwolenie Starosty, a także potwierdzenie odbycia szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Dodatkowo niezbędne są wyniki badań lekarskich oraz psychologicznych, które poświadczą możliwość prowadzenia pojazdów. Kompleksowe szkolenie zapewnia zdobycie wszelkich wymaganych dokumentów. Dla osób, które uzyskały już uprawnienia wcześniej przygotowano szkolenia uzupełniające, które rozwinąć zdobyte umiejętności. By zapisać się na szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Jedynym wymaganiem oprócz posiadania tradycyjnego prawa jady danej kategorii jest przekroczenie wieku 21 lat. Same lekarskie badania można przejść po szkoleniu albo w jego trakcie.

Dla kogo przeznaczone jest kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego?

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane ciekawi głównie osoby, które zamierzają kierować tymi pojazdami w pracy w służbach publicznych. Praca kierowcy pojazdu uprzywilejowanego wiąże się z większym ryzykiem kolizji. Zgodnie z kodeksem drogowym są sytuacje, w których pojazd uprzywilejowany ma prawo nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. W określonych sytuacjach nie musi zwracać uwagi na sygnalizację świetlną oraz poziome i pionowe znaki, przy zachowaniu przede wszystkim ostrożności. Ze względu na to kierowca musi wyróżniać się błyskawiczną reakcją, umiejętnościami oraz opanowaniem. W ten sposób uniknie niebezpiecznych sytuacji drogowych.

Do pojazdów uprzywilejowanych zaliczamy wszystkie te, które wysyłają błyskowe, niebieskie sygnały świetlne oraz sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Między innymi są to pojazdy policji, straży pożarnej, miejskiej lub gminnej. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego są to także pojazdy ratownictwa medycznego, chemicznego albo wodnego. Szkolenie zainteresuje kierowców chcących zatrudnić się w Straży Granicznej, Służbie Celnej, Służbie Parku Narodowego i innych służbach bezpieczeństwa. Posiadając takie uprawnienia można także kierować bankowozy oraz pojazdy, które przewożą wartości pieniężne. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane w pełni przygotuje kierowcę do pracy w tym charakterze.

Organizacja i program szkolenia kierowców

Program szkolenia na pojazdy uprzywilejowane był ułożony w taki sposób, żeby przygotowywał kierowcę na trudne sytuacje w ruchu drogowym oraz wychodzenia z nich bez kolizji. Stosując techniki ekstremalnej jazdy, kierowca utrzymuje bezpieczeństwo swoje, a także pasażerów albo osób trzecich potrzebujących pomocy. Szkolenie prezentuje niebezpieczne sytuacje, w jakich możliwa jest strata panowania nad pojazdem. Poprzez szkolenie kierowcy doskonalą swoje zdolności, koniecznych do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

Kurs na pojazdy uprzywilejowane dostępne jest w kategoriach A, A2, A1, kat. B, B1, B+E i w kat. C, C1, C+E. Podstawowe szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich kierowców, z kolei szkolenie uzupełniające zostało skierowane dla kierowców, którzy mają już uprawnienia. W skład szkolenia wliczają się zajęcia teoretycznie i praktyczne oraz wewnętrzny egzamin. W tematach, które są w teoretycznych zajęciach są mechanizmy i skutki wypadków drogowych, psychologiczne podstawy uprzywilejowanego transportu oraz kierowanie pojazdem w trudnych warunkach. Ważnym segmentem jest także utrwalenie przepisów ruchu drogowego. Natomiast praktyczne zajęcia polegają na ćwiczeniach na płytach poślizgowych.

Zaliczenie zajęć teoretycznych i praktycznych oraz egzaminu końcowego, skutkuje osiągnięciem zaświadczenia, które będzie bazą do odebrania pozwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Otrzymanie zaświadczenia oznacza ukończenie szkolenia na pojazdy uprzywilejowane. Po wypełnieniu wszelkich formalności kierowca ma pełne uprawnienia do pracy w roli kierowcy pojazdów uprzywilejowanych.

Przygotowanie do szkolenia na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego

Kierowca chcący ukończyć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, musi mieć co najmniej 21 lat oraz prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Nie ma innych wymagań wstępnych. Najłatwiejszą formą wpisania się na szkolenie, jest wypełnienie zgłoszeniowego formularza. Wszelkie materiały szkoleniowe i egzaminy przygotowuje ośrodek szkolenia. Również wykonanie badań lekarskich i psychologicznych znajduje się w ofercie.

Szkolenie pojazdu uprzywilejowanego jest kompleksowe oraz dostarcza profesjonalną wiedzę, dzięki rzetelnej kadrze instruktorów. Instruktorzy opierają się na latach doświadczeń i wiedzy, które szczegółowo przekazują kursantom. Przygotowany program szkolenia dzięki świetnej organizacji oraz zastosowaniu nowoczesnych narzędzi i technologii przygotowuje kierowców do poruszania się w ekstremalnych warunkach. Edukacja zgodna z aktualnymi normami, warunki nauczania i przygotowana kadra instruktorów znających techniki jazdy, czyni szkolenie na pojazdy uprzywilejowane fundamentem bezpiecznej jazdy oraz odpowiedzialnego udziału w ruchu drogowym w każdej, nawet najniebezpieczniejszej sytuacji.

Pojazdy uprzywilejowane kurs

 

Strona używa cookies
Ok