Pełna księgowość co to jest kto musi się tak rozliczać

Pełna księgowość w biurze rachunkowym

Pełna księgowość to forma zapisywania zdarzeń gospodarczych w firmie, która w przeciwieństwie do prostszych form takich jak księga przychodów i rozchodów lub ewidencja przychodów zachowuje o wiele więcej zdarzeń oraz stanowi pełniejsze udokumentowanie finansów firmy. Pokazuje największą liczbę szczegółowych danych mówiących o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, za pomocą czego utrzymana jest kompletna przejrzystość ksiąg . Przy pełnej księgowości ważne jest, aby oprócz dokumentów ważnych w księgowości uproszczonej, ewidencjonowane były też poszerzone rejestry i ewidencje. Poprzez nie prościej prześledzić np. zmiany w majątku przedsiębiorstwa, rozliczenia z klientami oraz rotacje pieniężne. Żeby ułatwić sobie wszystko warto skorzystać z usług jak np. Toruń księgowość oferowane przez biura rachunkowe.

Część firm jest zobligowana do rozliczania pełnej księgowości. Są to przeważnie największe i niezwykle dochodowe firmy, co mają o wiele obszerniejszy majątek niż większość jednoosobowych firm. W ustawach znajduja się też zasady określające, w jakich sytuacjach firma musi mieć pełną księgowość, a w jakich sytuacjach ma obowiązek prowadzić księgowość w ten sposób, nawet jeśli firma właśnie została założona. O tym, czy należy prowadzić pełną księgowość mówią trzy główne czynniki: kwotowy limit , charakter prowadzonej działalności i posiadanie siedziby w Polsce.

Jakie księgi rachunkowe należy prowadzić w pełnej księgowości?

Księgi rachunkowe, które należy prowadzić przy pełnej księgowości, zapewniają możliwość głębszego spojrzenia na firmę, bo przybliżają sytuację finansową, aktywa, pasywa, a do tego zapotrzebowania działalności. Na podstawie zbieranych informacji da się robić prognozy finansowe, które wesprą w dobrym zarządzaniu działalnością.

Kluczowe księgi w rachunkowe to: dziennik, główna księga oraz pomocnicza księga, zestawienia obrotów i sald kont, a oprócz tego wykaz aktywów i pasywów, inaczej inwentarz. Co więcej przedsiębiorca ma obowiązek systematycznie tworzyć finansowe sprawozdania np. bilans i rachunek zysków i strat.

Wobec tego spora grupa przedsiębiorców od razu stawia na zaangażowanie księgowej albo znalezienie biura rachunkowego, do pozyskania obsługi pełnej księgowości. Bez lat pracy i odpowiedniej wiedzy rozliczanie pełnej księgowości jest niewykonalne. Dlatego Toruń biuro rachunkowe służy pomocą.

Kiedy pełna księgowość jest obligatoryjna?

Bazowym czynnikiem jest kwotowy limit z przychodu, ponieważ obejmuje on wszystkie rodzaje działalności bez względu na jej charakter Pełną księgowość trzeba zacząć wykonywać, jeżeli podczas roku działalność uzyska przychody albo ich wartość przekroczy 2 000 000 euro w polskich złotych. Przeliczenie kwoty należy przeprowadzić na bazie średniego kursu walut oznajmionego 1 dnia roboczego października poprzedniego roku przez NBP. W momencie przekroczenia limitu przedsiębiorstwo zaczyna rozliczanie pełnej księgowości na początku kolejnego roku obrotowego.

Istnieją również te typy działalności gospodarczej, które niezależnie od wszystkiego muszą ewidencjonować pełną księgowość bez względu na przychody.

Są to tego typu działalności jak:

  • spółki handlowe i partnerskie;
  • jednostki funkcjonujące na bazie prawa bankowego, przepisów dotyczących papierów wartościowych, przepisów o inwestycyjnych funduszach oraz innych przepisów złączonych z pracą o charakterze bankowym;
  • gminy, samorządy województwa, powiaty i ich związki;
  • jednostki oraz zakłady budżetowe, w tym fundusze celowe;
  • jednostki funkcjonujące dzięki pozyskanym dotacjom i subwencjom.

Dodatkowo pełną księgowość zobowiązane są rozliczać osoby zagraniczne oraz oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Jeśli do tego momentu przedsiębiorca tworzył działalność w formie, która nie była zmuszona do prowadzenia pełnej księgowości, ale postanowi przekształcić formę na inną, która tego wymaga, również będzie zobowiązany do zmiany księgowości na pełną.

Czy istnieją zalety oraz wady prowadzenia pełnej księgowości

Biuro rachunkowe Toruń potrafi wskazać parę zalet prowadzenia pełnej księgowości. Dzięki szerzej rozbudowanej ewidencji zastosowana jest wyższa dbałość o szczegóły, czego skutkiem są głębsze analizy majątku firmy. W ten sposób da się precyzyjniej planować przyszłe działania firmy, które realnie przełożą się na przychody. Oprócz tego pełna księgowość zapewnia pełną przejrzystość, a im większa przejrzystość firmy tym wyższe szanse na budowanie zaufania do marki i owocnej współpracy z następnym klientem.

Natomiast jako minus można uznać szczególnie nakład pracy, co należy dodać, aby poprawnie tworzyć pełną księgowość i rozeznanie się we wszystkich, zazwyczaj trudnych do zrozumienia zasadach. Prowadzenie pełnej księgowości bez księgowej prowadzącej usługi rachunkowe Toruń jest trudne, co z kolei wiąże się z dodatkowym kosztem. W większości przypadków zaangażowanie biura rachunkowego jest zdecydowanie korzystniejsze, a także mniej kosztowne, niż zatrudnianie księgowego albo całego zespołu księgowego na etat.

Biuro rachunkowe Toruń Poltax gromadzi wielu fachowców, jacy mogą pochwalić się osiągnięciami w zawodzie i wieloletnim doświadczeniem.

http://www.biuro-rachunkowe-torun.eu/

Strona używa cookies
Ok